Efter att bokningen är gjord återkommer vi med besked om när vi hämtar dig.
Hämtningstiden är en lucka på 0  till 15 minuter.
Beroende på trafikförhållanden och väderlek kan vi inte ange en exakt på minuten tid.
Några minuter innan hämtningen informerar vi via sms om när exakt vår chaufför är framme.