Vid behov kan du naturligtvis avboka din resa. Avbokning måste göras minst 4 timmar innan hämtningstiden och då återbetalas 100% av kostnaden.
Om du inte infinner dig på plats enligt beställningen och inom den angivna tidsluckan återbetalas inte resan.
Vid återbetalning kommer det att pga. bankrutiner, synas pengarna på ditt konto inom 3 till 5 arbetsdagar efter avbokning.
Avbokningen görs via email till cancel@catchmyflight.se innehållande din ordernummer, hämtningsdatum och tid.